obec Kozojedy

Jízdní řády


z důvodu úplné uzavírky silnice III/33321 v obci Nučice bude od 1.6. s předpokladem do 31.7.2023 změněn provoz linek 387 a 659.
Linka 387 pojede celotýdenně mezi Kostelcem n.Č.l. a Nučicemi po objízdné trase přes Olešku, vynechá zastávky „Prusice, rozc.“ a „Nučice, Na Kladívku“, v Olešce zastavovat nebude. Objížďka vyvolá nárůst jízdní doby, takže v úseku Kostelec n.Č.l. – Uhlířské Janovice dojde k mírnému posunu spojů (opoždění spojů směr Uhlířské Janovice, opoždění spojů směr Kostelec n.Č.l.), aby v úseku Háje – Kostelec n.Č.l. mohly být časové polohy spojů zachovány.
Z důvodu administrativní náročnosti linka nezastavuje v Olešce (zastávku by měla jen v jednom směru, byl by vytvořen nový přepravní vztah jen po dobu výluky a částečně o prázdninách, a obec Oleška by se asi musela nedobrovolně podílet na nákladech na výluku – takže z těchto důvodů jsme od zastavování linky 387 v Olešce upustili).
Změna časových poloh v Uhlířských Janovicích vyvolá mírný posun zde navazujících spojů linky 787.
Linka 659 až na dvě výjimky pojede v pracovní dny v úseku Kostelec n.Č.l. – Konojedy po „víkendové“ trase, tzn. přes zastávku „Prusice“ a bez zajíždění do Nučic a Výžerek. Tato změna vyvolá zkrácení jízdní doby, takže v úseku Konojedy – Stříbrná Skalice dojde k mírnému posunu spojů (uspíšení spojů směr Stříbrná Skalice, opoždění spojů směr Konojedy), aby v úseku Český Brod – Kostelec n.Č.l. mohly být časové polohy spojů zachovány. Výjimkou jsou dva (obcemi Nučice a Výžerky vybrané) spoje, které z Konojed zajedou závlekem do Nučic a Výžerek, ale pouze do 30.6. (v jízdním řádu vyznačeno časovými poznámkami „jede od …. do …. / nejede od …. do ….). Tyto spoje mají příznak, odkazující na to, že do takto označených zastávek zajíždí pouze shodně označené spoje.
Časové polohy spojů v nepracovních dnech se nemění.
Změny jízdního řádu linky 659 v rámci této výluky využívám k dočasnému prodloužení návazností v Kostelci n.Č.l. (u spojů, kde dnes čekací povinnost je) oběma směry pro zvýšení spolehlivosti přípojů od „300“ z Prahy (cca se tato akce překrývá s náročnějším obdobím uzavírek I/2).

Na vybraných zastávkách bude na jízdním řádu aktuální upozornění:
v Prusicích na změnu směrovosti (ze zastávky na jižní hraně odjezd vždy směr Kostelec, ze zastávky na severní hraně odjezd vždy směr Konojedy) v zastávkách Výžerky a Nučice směr Kostelec n.Č.l. na jízdním řádu linky 659 výzva, ať cestující v ostatních obdobích pro cestu do Kostelce n.Č.l. využijí linku 387 na lince 387 v úseku „před výlukou“ v obou směrech (od Hájů do Kostelce n.Č.l. a od Uhl. Janovic do Nučic) upozornění, že linka 387 nejede přes zastávky „Prusice, rozc.“ a „Nučice, Na Kladívku“
Pro případné využití přikládám i zastávkovou vývěsku s informacemi pro cestující. A rovněž výlukový jízdní řád linek 387 a 659 ve formátu „ala ČSAD“, tedy s výpisem časů všech spojů ve všech zastávkách.

V souvislosti s dalšími etapami částečných uzavírek silnice I/2 mezi Mukařovem a Kozojedy, bude pro linku 387 a další linky zrušena zastávka:
Louňovice, I. hráz – v obou směrech, v období od 8.6. s předpokladem do 19.7.
Louňovice, II. hráz – v obou směrech, s předpokladem od 20.7. do 30.8.

230601 - 387 - výluka Nučice - obcím
230601 - 659 - výluka Nučice - obcím


Od 11.12.2022 dochází ke změně jízdního řádu vlaků na trati 011 Praha – Český Brod – Kolín i 221 Praha – Říčany – Benešov, takže bylo zapotřebí zareagovat i nezbytnou změnou jízdních řádů některých autobusových linek.
Většina změn je ve smyslu posunu spojů v řádu jednotek minut nebo jsou realizovány jako řešení připomínek obcí a cestujících.
Obecně pro Českobrodsko:
Vlaky ve směru do Prahy pojedou o několik minut dříve, včetně ranních spěšných vlaků.
Vlaky z Prahy jsou buď zachovány, nebo pojedou o pár minut později, a spěšné vlaky jedou cca o 20 minut dříve.
Takže zjednodušeně řečeno bylo potřeba ráno, a pokud možno i dopoledne zajistit dřívější příjezdy do Českého Brodu, a odpoledne alespoň u některých linek zohlednit posuny spěšných vlaků.
Vše samozřejmě pokud možno bez nárůstu kilometrů, a v podstatě s podmínkou nenavyšování počtu vozů a řidičů.

K linkám 659 a 660:
Aby byl ráno zajištěn přípoj na spěšný vlak, a zároveň těsně neujela před ním jedoucí S1, tak byl nutný posun příjezdů k nádraží na xx:50, a do půlhodinového intervalu na xx:20. Kdyby se stalo, že ujede jak xx:57 (xx:27), tak spěšný v xx:02, tak je jako „záchrana“ ještě v xx:09 (xx:39). S ohledem na oběhy vozidel, a na čas potřebný na manipulační přejezd, není přípoj v 6:02 v Č. Brodě se spěšným vlakem. Tím, že 659 pojede dříve než dnes, tak upozorňuji, že v Kostelci n.Č.l. na náměstí není v 6:30 a 7:30 přípoj z linky 387 od Výžerek na linku 659 do Č. Brodu. Tato návaznost vychází u sanatoria a linka 659 má povinnost čekat 5 minut. Déle to zase není možné (teoreticky ano cca do 7´, ale to by se už v podstatě „obětoval“ přípoj na S1 v xx:57), aby neujely vlaky v Č. Brodě. Přípoj na Prahu bude těmito spoji linky 387 v 6:30 a 7:30, nikoli linkou 381 v 6:45 a 7:45. Ta v těchto časech pojede i nadále, ale nebude čekat. Pokud návaznosti nebudou vycházet, asi bude nutné přehodnotit návaznosti v Kostelci n.Č.l. a v Č. Brodě, a případně spoje linky 659 ještě nějak dodatečně upravit. V půl deváté přípoj nevycházel, a nevychází i nadále. Všechny spoje linky 660 ve směru Český Brod, vyjma odpoledních školních, jsou posunuty o 3 minuty zpět. I z této linky tedy vychází přípoje na dva spěšné vlaky ráno.
Směr z Českého Brodu u linky 660 beze změny, vyjma spoje v 7:45, který na základě požadavku cestujících posunujeme na 7:25. Na lince 659 jsou odpoledne v době provozu spěšných vlaků posunuty odjezdy z Českého Brodu o 10 minut později (na 15:55, 16:55, 17:55 a 18:55), čímž se právě vytváří návaznost na nové časové polohy spěšných vlaků. Zároveň se tím odstraní čekání spojů v Kostelci n.Č.l., které dosud sloužilo jako rezerva na vyrovnání zpoždění po čekání na vlak. Důsledkem posunu spojů je ale zrušení přípoje od Krupé a Svatbína do Prahy. Jedná se o nenávozný směr, tak by to nemělo vadit. Linka 660 naopak nebude mít odpoledne přípoj od žádného spěšného vlaku.
Po sérii připomínek se podařilo z linky 660 vymístit nízkokapacitní vozy. Jak spoj s příjezdem v 6:50 do Č. Brodu, tak spoj s odjezdem v 16:15 z Č. Brodu, tedy budou zajištěny standardními vozy.
K linkám 381, 382, 387 a 959:
Linky 381 a 382 beze změny.
U linky 387 dochází k posílení sobotního provozu. Ráno je zaveden spoj v 7:45 z Kostelce n.Č.l. do Prahy a v 9:00 z Hájů do Kostelce n.Č.l.. Večer je převedením z přejezdu prodloužen spoj v 20:15 z Kostelce n.Č.l. do Prahy tak, že jede v 19:42 z Uhlířských Janovic. Na lince 959 dochází celotýdenně k uspíšení spoje ve směru do Prahy o 10 minut, a to za účelem zlepšení přestupních vazeb v Praze.
K linkám 492, 557, 652:
Z oběhových důvodů po zjištění kapacitní rezervy je na spoje linky 492 v pracovní den v 15:54 z Kostelce n.Č.l. a v 16:52 z Černých Voděrad nasazen vůz se sníženou kapacitou. Linky 557 a 652 beze změny.

K lince 426:
Optimalizace ranního spojení pro školáky z Břežan II a Rostoklat (prodloužení školního spoje Rostoklaty – Český Brod,žel.st. do trasy Břežany II, Na Malé Straně – Český Brod,žel.st. a navýšení kapacity spoje) a opoždění o 10 minut V začátku odpolední přepravní špičky zajištění návaznosti v Rostoklatech od vlaku z Prahy pro směr Břežany II Mírný posun spojů v obou směrech z důvodu návaznosti na vlaky v Českém Brodě a Poříčanech
K lince 435:
Přejmenování zastávky „Hradešín, sklady Marca“ na „Přišimasy, sklady Marca“ z důvodu katastrální příslušnosti do obce Přišimasy Mírný posun spojů celotýdenně v obou směrech z důvodu návaznosti na vlaky v Českém Brodě a Říčanech, a z důvodu zarovnání do intervalu s linkou 662, průjezdnou přes Č. Brod. Linka již nemá návaznosti se spěšnými vlaky na trati Praha – Český Brod – Kolín. V ranním a dopoledním období celotýdenně posun spojů, obsluhujících Říčany, a to právě z důvodu posunů vlaků na trati Praha – Říčany – Benešov. U některých spojů ráno a dopoledne se tím prodlužuje přestup od Skramníků v Č. Brodě na vlak, a zároveň zkracuje přestup z vlaku do směru Hradešín a Říčany, ale doufáme v pochopení cestujících. Směr z Říčan je sice uspíšen o 1 minutu, ale celotýdenně je dopoledne, odpoledne a večer čekání 3 minuty v Říčanech u nádraží, a to na vlaky s příjezdy od Prahy v xx:18, resp. xx:48 (odjezd linky 435 v xx:25, resp. xx:55 s povinností čekat 3 minuty neznamená návaznost od vlaků s příjezdy v xx:28, resp. xx:58). Ve večerním období jsou spoje, ukončené v Doubku, „pro jistotu“ opožděny o 5 minut. Poslední dva spoje v pracovní den, a poslední spoj o víkendu, vyčkávají v zastávce Říčany,Rychta 5 minut na linku 382 od Prahy.
K linkám 423 a 491:
Vzájemné prohození poloh zastávek linek 423 a 491 v obratišti Doubravčice, což doufejme vyřeší všechny připomínky ohledně ne zcela vyhovujícího uspořádání prostoru obratiště. Na lince 423 přejmenování zastávky „Hradešín, sklady Marca“ na „Přišimasy, sklady Marca“ z důvodu katastrální příslušnosti do obce Přišimasy. Mírný posun spojů na lince 423 z důvodu návaznosti na vlaky v Úvalech (celotýdenně, vyjma vybraných spojů v ranní špičce pracovního dne směr Doubravčice – Úvaly, a pouze v odpolední špičce pracovního vybrané spoje směr Doubravčice). Mírný posun spojů celotýdenně z důvodu návaznosti na vlaky v Českém Brodě a ostatními linkami v Mukařově, a zarovnání do intervalu s linkami 426, 435 a 662, průjezdnými přes Č. Brod. A mírné navýšení rezervy na přestup v Mukařově ve směru do Prahy.

V souvislosti s rozhodnutím vlády ČR o omezení volného pohybu osob a o vyhlášení nouzového stavu na území ČR dochází k dočasnému omezení provozu vybraných vlaků, a to s platností od 3.4.2020 do odvolání. Toto opatření je realizováno v součinnosti se Středočeským krajem (organizací IDSK), který je spoluobjednatelem těchto vlaků.
v pracovních dnech přechod na celodenní interval 30 min., tzn. zrušení intervalu 15 min. (dočasné zrušení linky S7) omezení provozu po 22. hodině

V reakci na výše uvedené dochází rovněž od 3.4.2020 do odvolání k dočasným úpravám provozu návazných autobusových linek, přičemž v drtivé většině se jedná pouze o posuny spojů, nikoli o jejich rušení.
Konkrétně k jednotlivým měněným linkám ve správě organizace ROPID, resp. mé osoby (pokud se některé z měst/obcí týkají změny ještě jiných linek, předpokládám, že informaci o tom jste obdrželi, či obdržíte od kolegů):
423 – jediný případ redukce spojů, nicméně většina úprav je řešena pouze posunem spojů. Úpravy m.j. umožní dopravci v tomto složitém období nevypravit jeden vůz. Mohou tím sice vznikat zpoždění, ale spoléháme i na lepší průjezdnost přes přejezd v Úvalech, neboť bude jezdit méně vlaků. Upozorňuji na sloučení dvou posledních spojů do jednoho, a na jeho nezajíždění do Třebohostic.
426 – upravují se návaznosti v Č. Brodě (vychází jich o něco méně) a v Rostoklatech (od Břežan II návaznost první dva spoje, přičemž ty další mají návaznost od Prahy do Nové Vsi II, protože v Č.Brodě nevychází, tak aby se cestující do Nové Vsi II vůbec měli jak dostat domů). Kde to bez většího zásahu bylo možné, jsou návaznosti na S1 místo S7. Cílem bylo nezasahovat do úseku Č. Brod – Pečky.
435 – posun spojů (v každém směru jeden) ráno na příjezd do zast. Č.Brod, Žel.st. na 7:16, aby navazovaly na vlak
491 – posun spojů (dva ve směru Český Brod) ráno, aby v zast. Č.Brod, Žel.st. navazovaly na vlak (oba jsou zajištěny stejným vozem, a ponechání času toho druhého by mohlo znamenat jeho zpožďování a nestíhání vlaku).
659 – posun spojů (jeden ráno kvůli zajištění přípoje na vlak, a jeden odpoledne z oběhových důvodů kvůli posunům spojů linky 660
660 – posun spojů (jede ráno a čtyři odpoledne kvůli zajištění přípoje na vlak)
Pro snazší orientaci přikládám srovnávací a výlepové jízdní řády a jízdní řád vlaků na trati 011 s proškrtanými dočasně zrušenými spoji.

Doplňující informace:
Další vývoj pochopitelně nelze předjímat protože nikdo neví, co bude za týden, kor za měsíc… Vše se nyní připravuje v několika variantách a téměř definitivní instrukce se mění ze dne na den. Nicméně, toto je takto schváleno s oficiální platností 3.4. – 12.12.2020. Dopravci v tuto chvíli jízdní řády vylepují. V tuto chvíli se obecně předpokládá, že až skončí nouzový stav, tak se provoz linek PID vrátí do stavu před 14.3.2020. O dalším postupu realizace projektu Integrace Zásmucka a úprav na Českobrodsku budou dotčené obce včas informovány. Konkrétně k lince 426 – ve dnech 6.-9.4. proběhne uzavírka silnice Tuklaty – Břežany II, tudíž po tuto dobu bude linka zkrácena do trasy „Pečky, Žel.st. – Břežany II“ při zachování časových poloh spojů, platných od 3.4.. Od 14.4. dojde k obnovení provozu, platného od 3.4. Možnost, aby linka 426 měla toto omezení ve dnech 10.-13.4. byla preferována, leč byla bohužel neprojednatelná.