Kozojedy


z kostelika


Obec Kozojedy leží na území okresu Praha východ a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Říčany.
Na území této středně velké vesnice má hlášený trvalý pobyt 934 obyvatel.

Menší děti mají v obci k dispozci dvoutřídní mateřskou školku s celkovou kapacitou 56 dětí. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště. Z původní historické osady zůstal kostel sv.Martina, nejprve románský, později goticky a barokně přestavěný.
Obec má tlakovou kanalizaci s vlastní čistírnou odpadních vod a veřejný vodovod.

Vesnice Kozojedy leží v průměrné výšce 368 metrů nad mořem.
V obci je 323 domů a staví se další, dále je na území obce 254 rekreačních objektů. Dopravu zde v rámci PID zajišťují autobusové linky 381,387 a 410.Nejbližší železniční stanice je v Říčanech a v Českém Brodě.
Celková katastrání plocha obce je 716 ha, z toho orná půda zabírá čtyřicet dva procent. Asi jedna třetina katastru obce je porostlá lesem.

Kozojedy z letadla