obec Kozojedy

Povinné informace

Názevobec Kozojedy
Obec Kozojedy vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Organizační strukturasamospráva
zastupitelstvo9 členů (volby 2014)
Státní správaPavel Piller starosta
Jana Masluková Šimůnková místostarostka
Martina Šafránková místostarostka
KontaktObecní úřad Kozojedy
9. května 40
28163 Kostelec nad Černými lesy
IČ 00235491DIČ CZ00235491
Telefon: 321677114
ISDS 6qbakww
E-mail: obec.kozojedy@seznam.cz
www: www.obeckozojedy.cz
bankovní spojení: 6626151/0100
Úřední hodinypondělí8 – 11
úterý8 – 11
středa8 – 11 a 16 – 18
čtvrtek8 – 11
pátek8 – 11
Dokumentyviz úřední deska
Žádosti o informace a další podáníústně - v kanceláři obecního úřadu Kozojedy
písemně - Obecní úřad Kozojedy, 9. května 40, 28163 Kostelec nad Černými lesy
e-mailem - obec.kozojedy@seznam.cz
telefonicky – 321677114
ISDS - 6qbakww
obec Kozojedy
Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Opravné prostředkypokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel proti rozhodnutí lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě v § 15 odst. 4 odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.
Popisy postupůInformace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Kozojedy.
http://portal.gov.cz/portal/obcan/ Portál veřejné správy ČR-životní situace
PředpisyNejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů dle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje:
Ústava ČR
Zákony ČR
Obecně závazné vyhlášky obce
Nařízení obce
Usnesení zastupitelstva
Úhrady za poskytování informacíObecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy
Kopírování A4 černobílé (1 stránka) - 2,-Kč
Výtisk z počítače A4 / A3 černobílý - 20,-Kč / 40,-Kč
Výtisk z počítače A4 / A3 barevný - 25,- Kč / 50,-Kč
Kopírování na CD / DVD - 50,-Kč
Náklady na přípravu informace (vyhledání a zpracování) – 150,-Kč za každou započatou hodinu, u rozsáhlého vyhledávání bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
Licenční smlouvyv současné době nejsou poskytnuty žádné výhradní licence
Výroční zpráva r. 2018